Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor

Uitstraat 86
3201 EN Spijkenisse

Postbus 51
3200 AB Spijkenisse

Telefoon: 0181 657152
Fax: 0181 621415


info@sbnadvocatenkantoor.nl

Contactformulier

 

Inloop-spreekuur

GRATIS JURIDISCH CONSULT

 

Juridische bijstand


Juridische bijstand op diverse rechtsgebieden:

 

Personen -en Familierecht
 • echtscheiding
 • bewindvoering
 • curatele
 • naamswijziging
 • omgangsregeling
 • beëindiging, wijziging en
  vaststelling van kinder- en
  partner alimentatie
 • ouderlijk gezag over minderjarigen
 • ondertoezichtstelling en
  uithuisplaatsing
Vreemdelingenrecht
 • verblijfsvergunning i.h.k.v.
  gezinshereniging, gezinsvorming, studie, werk
 • machtiging tot voorlopig verblijf
 • tewerkstellingsvergunning
 • toeristenvisum
Arbeidsrecht
 • ontslag
 • conflicten op de werkvloer
 • arbeidsvoorwaarden
 • ziekte
 • zwangerschap
Huurrecht
 • uitzetting / ontruiming
 • beëindiging huurovereenkomst
 • huurverhoging
 • onderhuur
Consumentenrecht
 • aankoop
 • levering
 • algemene voorwaarden
 • garantie
 • abonnementen
Schuldsanering
 • afwijzing aanvraag schuldsaneringsregeling
 • tussentijdse beëindiging
Bestuursrecht
 • uitkeringen
 • kinderbijslag
 • vergunningen
 • subsidies
 • studiefinanciering
Overig verbintenissenrecht
 • incasso
 • contracten
 • wanprestatie