Broekzitter-Nieuwland Advocatenkantoor

Uitstraat 86
3201 EN Spijkenisse

Postbus 51
3200 AB Spijkenisse

Telefoon: 0181 657152
Fax: 0181 621415


info@sbnadvocatenkantoor.nl

Contactformulier

 

Inloop-spreekuur

GRATIS JURIDISCH CONSULT

 

Tarieven


De dienstverlening kan worden aangeboden op basis van een uurtarief – “betalende zaken” – of in het kader van gesubsidieerde rechtsbijstand – “pro deo zaken”.

Betalende zaken
Het huidige uurtarief varieert van Euro 150,-- tot Euro 200,-- exclusief BTW en is afhankelijk van draagkracht, belang en rechtsgebied. Dit tarief wordt periodiek geïndexeerd. Over het uurtarief wordt een opslag berekend van 5 % voor kantoorkosten. Verschotten zoals griffierecht, kosten voor uittreksels e.d. worden apart in rekening gebracht. Over de wijze van betalen kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.

Pro deo zaken
Gesubsidieerde rechtsbijstand houdt in dat de overheid – de Raad voor Rechtsbijstand - het grootste deel van het honorarium van de advocaat betaalt. De Raad voor rechtsbijstand toetst dan of u, gezien uw inkomen en vermogen, in aanmerking komt voor deze gesubsidieerde rechtsbijstand in de vorm van een “toevoeging”. Deze toevoeging dient door de advocaat namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand aangevraagd te worden. Voor nadere inlichtingen wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandsverzekering
Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, is het, na overleg met de rechtsbijstandsverzekeraar, vaak mogelijk om de zaak op kosten van de verzekeraar door ons kantoor te laten behandelen. Het is dan zaak om voor aanvang van de werkzaamheden de verzekeraar op de hoogte te stellen.